Bize Her Zaman Ulaşabilirsiniz!
444 4 351
SEÇ Amaç
SEÇ Amaç

SEÇ Amaç

Risklerle dolu bir sektörde, tehlikelerle dolu bir trafik içerisinde çalışmak zorunda olduğumuzun bilincinde, riskleri en aza indirmek için SEÇ-G kurallarını noksansız ve dikkatle uygulamaktayız.

Bu nedenle yüksek standartlı  araçların ve sistemlerin öneminin yanı sıra akaryakıt dağıtım operasyonlarında görev alan operatörlerin  araç ve sistemleri anlamaları; SEÇ-G prosedürlerini uygulamaları hedef yakalamanın en temel kuralıdır.

Naz Petrol olarak hedefimiz;
Akaryakıt dağıtım hizmetini, SEÇ-G (Sağlık Emniyet Çevre Güvenlik) prensipleri dahilinde kaza yapmadan, insana, çevreye zarar vermeden gerçekleştirmektir.